0

ჩაპროშვნა

ძლიერი კოცნის აღმნიშვნელი სიტყვა რომლითაც ადამიანი გამოხატავს სიყვარულს ადრესატის მიმართ.

მოდი ჩემთან ჩაგპროშნო