0

ჩეჩენა

ჩეჩენა იგივე შეჩემა. შეჩემასგან განსხვავებით მას უფრო შუტკისეულად გამოიყენება და გამოხატავს სიყვარულს, სიხარულს, ძმობას მეობას, ურთიერთ გაგებას და ა.შ.

ჩეჩემა როგორ ხარ ?