0

ოჯახური სამკაული

ძირითადად გამოიყენება ამერიკული ფილმების თარგმნისას , როდესაც ქართველი გამხმოვნებლები ერიდებიან ყლის თქმას

ჩვენს სახლში ბევრი ოჯაური სამკაული გვაქვს( ბევრი მამაკაცი ცხოვრობს, შესაბამისად ბევრი ყლეცაა )

0

ოჯახური სამკაული

ძირითადად გამოიყენება ამერიკული ფილმების თარგმნისას , როდესაც ქართველი გამხმოვნებლები ერიდებიან ყლის თქმას

ჩვენს სახლში ბევრი ოჯაური სამკაული გვაქვს( ბევრი მამაკაცი ცხოვრობს, შესაბამისად ბევრი ყლეცაა )