0

რა მეძინა ვუყურებდი კაცო

ეს სიტყვები მამებისგან გვესმის ძირითადად იმ დროს, როცა ტელევიზორის წინ ჩაძინებულებს ტელევიზორს გამოვურთავთ და ამით ვაფხიზლებთ.

სინონიმად იხმარება სიტყვები - არა რა მეძინა / რატო გამომირთე?