0

რა იცი შენ ვინ იყო სტალინი

ამ ადამიანის პერიოდში მცხოვრები ხალხის საყვარელი გამონათქვამი რომელიც ახსენებს მის თანამოსაუბრეს რომ არ იცნობს სტალინის ფენომენს საკმარისი სიღრმისეულობით

ბაბუ სტალინმა კარგი რა გააკეთა
რა იცი შენ ვინ იყო სტალინი