0

კუჭის მოწვა

როცა ვინმე საქმის გაკეთების ძლიერი სურვილი აქვს

აუ კუჭი მოიწვა და მანც გააკეთა.
რა კუჭის მოწვა დაგემართა,ამ დილაადრიან რომ არ გამაღვიძო, ხდება რამე?