1

სადმე გამიჩერე

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი წინადადება "მარშუტკაში"

-სადმე გამიჩერე რა, სადაც მოგიხერხდეს