0

მააბა

იგივე აბა, ძირითადად ამ სიტყვას კითხვით ფორმაში იყენებენ. თუმცა გამონაკლისიც არსებობს, უბრალოდ მააბა. საკმაოდ რთული ასახსნელია ( მააბა რაიქნება ) .

1) მააბა რაგეგონა?!
2) მააბა რისთვის წამოხვედი?!
3) მააბა რა გამიკეთე?!
4) მააბა.
5) მააბა სად წაიღე?!