0

პადძემკა

ანუ მიწისქვეშა გადასასვლელი ტრადიციულად ამ ადგილებში შარდის სუნია გადასვლისას შესაძლოა თავი ფორთ ბოიარდში იგრძნოთ

-