0

პიდარასტი ბიჭი

არა ჰომოქსეუალი, არამედ ის ვინც ხელფასამდე 10 ლარს არ გასესხებს

გასაგებია ისედაც