0

ძირს ნაყარი არაფერი ჭამო

სიტყვათა წყობა რომელიც მიმართულია მეორე პირის მიმართ რომელსაც ემშვიდობები და გსურს მისი დამცირება ამ სიტყვებით და ხაზს უსვამს მის გონებრივ შესაძლებლობებს და შენს უპირატესობას

კარგი დროებით
-აბა ჰე, ძირს ნაყარი არაფერი ჭამო