0

ჭეპეყეპე

არაფრის მაქნისი. გამოუსადეგარი.

-რათდინდა ეს ჭეპეყეპე ტელეფონი რო გიგდია ტყუილაად?