0

საკრავოტე

საკრავოტე კახური წარმოშობის სიტყვაა და ნიშნავს ლამაზ სატ*ნავ გოგოს ეძახიან

კახეში ბირჟაზე დგახარ და სკარავოტე გოგო გაივლის და გასძახებენ
-ეე საკრავოტიი