0

შამბალყუმბარა

შეურაწმყოფელი სიტყვა

გამოიყენება ძირითადად მესამე პირის მოხსენიების დროს მაგ. ეგ ვინ ჩემი შამბალყუმბარაა...