0

მარტივი იყო

სიტყვები ეკუთვნის აბიტურიენტს, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში უნივერსიტეტის გარეთ რჩება

-გიო ასე მალე რატომ გამოხვედიი?
-მარტივები იყო. (ამ დროს ჯერ არ იცის რომ მაგარი გა*ებული აქვს)