0

საყურებლად ღირს

მომენტი როდესაც მეგობარი გირჩევს ერთჯერად მუღამიან კარგი ფილმს

იმდღეს ფილმს ვუყურე ერთხელ საყურელბად ღირს