0

გაგაფრენს ამერიკაში

გამოიყენება ბავშვის მიერ სხვა ბავშვის მისამართით შიშის დასათესად მამის ან მამრობითი სქესის ნათესავის გამოყენებით ჩადენილი ქმედება P.S ასეთ პიროვნებებზე მოთხოვნა დიდია გაზრდის შემდეგ

😂