0

ვარჯიშს ვიწყებ

გამოიყენება ადამიანთა მიერ ვინც არათუ მისდევს, არამედ ნელი ნაბიჯითაც არ მიყვება ჯანსაღი ცხოვრების წესს P.S დრო, ადგილი და სხვა დეტალები მუდმივად დაუზუსტებელია ან/და მონაცვლეობს

ორშაბათიდა უეჭველი ვარჯიშს ვიწყებ