0

სითსიხე

ერთი პიროვნების მიერ სხვა პიროვნების ან პიროვნებათა ჯგუფის ქცევის არაორდინალურად ჩათვლა

😂