0

ყვერტალიოტი

ადმიანი რონრლიც ჯერ გამოყლევებული არ არის და ემზადება ამ სტადიისთვის. ყვერით მპრინავი ადამიანი.

შე ყვერტალიოტო.
ნახე, ყვერტალიოტი მოფრინავს.