0

დილას პირში დაუღეჭავი ლუკმები მედო

ეს ფრაზა გამოიყენება, მაშინ როცა მამაკაცი ძალიან თვრება, მეორე დღეს კი მეგობარს უნდა აუხსნას თუ როგორ დათვრა წინა დღეს და იყენებს ამ ფრაზას.

-რა ქენი გუშინ გასკდი?
- გაჩე ბიჭო დილას დაუღეჭავი ლუკმები მედო პირში.