0

ჩემი დაგარქვი

სიტყვათა ეს შეთანხმება განსაკუთრებით აქტუალურია თბილისის ცენტრალურ უბნებში და სიყვარულის განსაკუთრებულ გამოხატულებას გულისხმობს. "ჩემი დაგარქვის" მინიჭების შემდეგ გოგონას ეკრძალება გარეთ გასვლა 7ის შემდეგ და ფანჯრიდან გახედვა 9ის შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გოგონა პოტენციური სამიზნეა ზემოაღნიშნული სტატუსის მიმნიჭებლის და არაა გამორიცხული ხეიბარი ან ბრმა დარჩეს.

ჩემი დაგარქვი და ცოტა დასტოინად.
7ის შემდევფეხს გაადგავ და კოჭებს დაგიხვრიტავ.

0

ჩემი დაგარქვი

მიმართავენ "ლოვეებს" მოძველბიჭო ელემენტები, ე.წ ბაბულიკები და ამით გაწონასწორებულობისაკენ უბიძგებენ.

- ჩემი დაგარქვი და დასტოინად ბაბუ