0

რავი

ყველაზე ნეიტრალური პასუხი კითხვაზე "რავახარ?" იმ ადამიანთან დიალოგზე თავის არიდების მიზნით.

-რავახარ, რას შვები?
- რავი, შენ?
- მეც ვარ რაა

0

რავი

ასოთა ისეთი თანხვედრა, რომელიც გამოხატავს ადამიანთა გაურკვევლობასა და არამდგრად მდგომარეობას კონკრეტულ სიტუაციებში. სრული ვერსია: რა ვიცი?!

-რას შვრები?
-რავი.

0

რავი

პასუხი ყველანაირ კითხვაზე

- რას შვრები?
- რავი

0

რავი

ერთადერდი უნივერსალური სიტყვა რომელის გამოყენებაც შეგვიძლია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ კონტექსტში.

რავი შენ?!

0

რავი

სიტყვა რომელიც გამოიყენება ნებისმიერ კონტექსტში, ნებისმიერ სიტუაციაში და ყველანაირ თემაზე საუბრისას.

-როგორხარ?
-რავი შენ?
-მოგეწონა?
-რავი..