0

შენ მიაფსავ მამაშენს თუ მე?

წინადადება რომელიც გამოხატავს ბავშვისადმი და უმეტესად მისი მამისადმი სითბოს. ასევე იხმარება მამის დასამცირებლად ჩათლახი ბიძიების მიერ.

-უი გენაცვალე რამხელა გაზრდილხარ :) აბა შენ მიაფსავ მამაშენს თუ მე?