0

ქმბრნააა

ასოების კომბინაცია რომელსაც მოაყოლებ სიტყვა რაა-ს და იხმარება იმ შემთხვევაში თუ მთქმელი მთლად ნაცნობი არაა და ხ*^@ას ვერ ეტყვი

-რაა?
-ქმბრნაააააა