0

უღლელი

ადამიანი, რომელიც ფიზიკურად ძლიერია და მარტივად არ იღლება არცერთ შემთხვევაში

- ამდენს რო თამაშობს ის არ იღლება კი მაგრამ??
- უღლელია ძმა მაი.