0

ბზიკინაანტენა

მამრობითი სქესის ადამიანის სასქესო ორგანოს აღმნიშვნელი სიტყვა, რომელსაც იყენებენ ბავშვებისთვის მოხუცები

- ბზიკინაანტენა მანახე ბაბუ )
- აჰაა ბაბუ )