0

ჩემებიც ამას ხმარობენ

გამყიდველის მიერ წარმოთქმული ტყუილი, რომელიც საქონლის გასაღებას უადვილებს

- რაღაც არ მომწონს ალბათ მალე გაფუჭდება
- რასამბობ ჩემებიც ამას ხმარობენ 2 წელია უკვე)