0

გაადავე შეჩემა

სიტყვათა მსგავსი კომბინაცია გამოხატავს აზარტულ თამაშებში თანხის გაორმაგების სურვილს

-გიუშ გუშინ 30 ლარი მოვიგე მარწვებში ეე.
-დაიცა ბიჭო არ გამოიტანო გავადაოთ შეჩემააა