0

ძმა დავდე იპონზე

ერთგვარი ფრაზა რომელიც ძალის დემონსტრაციისთვის გამოიყენება

-შეჩემა იმას რაუქენი
-ძმა დავდე იპონზე