0

კუსი

ეს არის სიტყვა რომელიც გამოიყენება საყვარელი მეგობრის მოსაფერებლად და სხვა პირებისაგან მარტივად გამოსარჩევად

კუსი როგორ ხარ ?
კუსი სად ხარ ?
კუსი მალე მოხვალ ?