0

კაზიოლი

ადამიანი (მამრობითი სქესის), რომელიც არ მოიქცა როგორც საჭიროა, პირობა არ შეასრულა, გაიძვერა

- იმ კაზიოლმა გადაგვაგდო, ჰო?
- რა კაზიოლია, მხოლოდ თავისი გაისწოროს, ყველა კიდია.

0

კაზიოლი

კაზიოლი არის ადამიანი რომელსაც ბონდო ეკონტაკტება

ბესიკაა რავახარ შეკაზიოლო