1

ნეტა *ლე არ იყო

გამოიყენება ძმაკაცის წინააღმდეგ, მის მიერ გამოთქმული აზრის ან შეხედულების ჩასახშობად.(თუნდაც გეგმის)

-ნახე რა ნაშა გაეძრო
-ნეტა *ლე არ იყო