0

დაგსვამ ამერიკაში

ფრაზა რომელიც ბავშვობის განუყოფელი ნაწილი იყო. გამოიყენებოდა რა ძალის დემონსტრაციისთვის რომელიც სუბიექტს გააჩნდა. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე არცერთი ჩვენგანი არ იტყოდა ამერიკაში დასმაზე უარს , თუდაც დარტყმის სანაცვლოდ.

-რომ დაგარტყამ დაგსვამ ამერიკაში