0

მაყლევებ?

სიტყვა გამოიყენება როდესაც გავიგებთ ჩვენთვის ძალზედ მიუღებელ ან აფსურდულ რაიმეს.

გოგო-დღეს ვერ გნახავ მთვარეზე ვარ გასაფრენი
ბიჭი-მაყლევებ?