0

წამო გვერდზე გავიდეთ

სიტყვა რომელიც აღნიშნავს რომ ერთ ადამიანს უნდა ცემაში გააყლევოს მეორე თუ მას ის ლაპარაკში ვერ ''გაუქაჩავს'' და საცოდავი მეორე საზარელი არსება რომელმაც იცის რომ გვერდზე თუ მარტო გაყვება მაგარი დანძრეული აქვს მაგრამ ჭკუა არაქვს და მაინც მარტო მიყვება.

-შე ყლეო
-ვისუთხარი ეგ?
-შენ
-წამო გვერდზე გავიდეთ ბრატ

0

წამო გვერდზე გავიდეთ

გამოიყენება ძირითადად “ქუჩური გარჩევების” დროს. როდესაც მხოლოდ საჭირო ხალხი უნდა დაესწროს საუბარს.

-რა ხდება ბრატ?
-წამო გვერდზე გავიდეთ ერთი რა.