0

დამაინდუსტრიონალიზაციონერებისათვის

დამაინდუსტრიონალიზაციონერებისათვის - სიტყვა, რომელიც ღრმა ბავშვობაში წარმოუთქმელი იყო.

- აბა თქვი, დამაინდუსტრიონალიზაციონერებისათვის
- გამადამაინდასტრუანილაზიაციონერებისათვის.