2

ბიჩოკების ამოყრა

თამბაქოს ზეგავლენა სტაჟიანი მწეველის სტამინაზე

ფეხბურთი ვითამაშოთ?
რა ფეხბურთი რო დავრბივარ ბიჩოკებს ვყრი

0

ბიჩოკების ამოყრა

ეს არის პროცესი, როდესაც მწეველ ადამიანს მოუწევს სირბილი ან უბრალოდ ფეხბურთის თამაში და მალე იღლება.

ამოვყარე ბიჩოკები ამის დედას შევეცი