0

ძღრენყლე

გამოიყენება სხვადასხვა მოვლენის ან საგნის ან პიროვნების უარყოფითად დასახასიათებლად. ძირითადად გამოხატავს ცუდ, უჟმურ, უარყოფით განწყობას

გაიხედე გარეთ, რა ძღრენყლე ამინდია დღეს.