0

სულ არაფერს ჯობია

ეს ფრაზა გამოიყენება ე.წ " ტრუხა პლანის მოწევის დროს"

დიდი არაფერი მაგრამ სულ არაფერს ჯობია