1

მანქანით ვარ

დალევის არიდების, საუკეთესო არგუმენტი.
მეორეს მხრივ, "მანქანით ვარ"-ს გამოიყნებენ მაშინ, როდესაც
ვინმესთან დალევა არ სურთ.
ჭესმარიტი მეგობრები ერთმანთეს, როგორც წესი ამ ფრაზას არ ეუბნებიან.

-დატოვე მანქნა და წამო დავლიოთ!
-არა, მანქანით ვარ!