0

ბალამუტი ბაზარი

საუბრის ტიპი საქმის გარჩევის დროს,როდესაც მოსაუბრეები ვერ ახერხებენ ერთმანეთის საუბრიდან ლოგიკური აზრის გამოტანას.ასეთ დროს საჭიროა ,,პარიადკაში მოსვლა''

''იმ დღეს გოგოს თემაზე ვიყავი და მაგარი ბალამუტი ბაზარი წავიდა''