გენაცვალე ტუტუებში - განმარტებები - ბიძერი
0

გენაცვალე ტუტუებში

მოფერების მეტად თბილი ფორმა ახლო დმაკაცისადმი

როდესაც მეგობარი კარგ რამეს გაგიკეთებს მის მიმართ მადლობის გამოხატულება