0

ბავშვი გააღვიძე

მამების საყვარელი ფრაზა მას შემდეგ რა სუფრიდან ნაქეიფარი ბრუნდებიან და შვილის მოფერებას ლამობენ.

-მიდი ქალო ბავშვი გააღვიძე ჩავკოცნო

0

ბავშვი გააღვიძე

როდესაც ქართველი ძია კაცი იმყოფება ძლიერი ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის ქვეშ, ამით ის ამტკიცებს მის ქართველობას

- ბავშვი გააღვიძე პიანინოზე დაუკრას