0

გხატავს (შენს ტანზეა შეკერილი)

გამოიყენება მეგობრის შესაფასებლად საშოპინგოდ გაყოლის დაჟინებული თხოვნის დროს.

მიზნად ისახავს: შენი ემოციური და ფიზიკური დაღლისგან მიყენებული ზიანის, მოკლე დროში დასრულების საშუალებას.