0

ჩურნი

ეს სიტყვა თამაშის დროს გამოიყენება, როდესაც ძლიერი ამბობს არჩევანი ყველა ამბობს სწრაფად ჩურნის რადგან არადანი არ იყოს.

–არჩევანი
–ჩურნი
–ჩურნი
–ჩურნი
–ეეეე ბოლო თქვიი_არადანი ხარრრ

0

ჩურნი

სიტყვა რომელიც არავინ იცის რას ნიშნავს მაგრამ ყველას აქვს ერთხელ მაინც ნათქვამი თავის კეთილდღეობისთვის.

-არჩევანი
-ჩურნი
-ჩურნი