0

ყლეოპატრა

მითოლოგიური არსება რომელიც ეგზოტიკურ სახელსადა შეხედულებას ატარებს

^^