0

ნანა

ნანა არის ქალის სახელი, რომელსაც არქმევენ ქართველ მანდილოსნებს, ასევე ქართველი დედები მას ხმარობენ ჩვილი ბავშვების დასაძინებლად,ამ სიტყვას ერთგვარი მაგიური ფუნქცია აქვს(ყოველშემთხვევაში ასე ფიქრობს ქართველი დედები).

დაძინების დროს გამოყენებული მაგალითები :
ნანა, ნანაა-აა-ა, ნანა-აა-ა-ა.