0

დაპადიეზდება

როდესაც ვინმეს თავისივე უბანში მაგრად სცემ.

ბრატცი, წავედით იმ სირს დავუპადიეზდოთ ერთი.

0

დაპადიეზდება

ადამიანების ის ჯგუფი რომლებიც კონკრეტულ პიროვნებას ხვდებიან სადარბაზოში/თან და სცემენ ბიტიტ ან სხვა მძიმე ნივთით

გელას დაუპადიეზდეს