0

ჭუჭუებში წასვლა

იგივეა რაც ბიჭებისთვის ნაშებში წასვლა, ოღონდ ეს ფრაზა გოგოების მხრიდან ითქმის, როცა კაცებში მიდიან.

ლიკუნა გოგო, მაგარი ჭუჭუები გავჩითე, წამო ავიშვათ.